URBANISMUS podtrzitko ARCHITEKTURA podtrzitko INTERIERY podtrzitko REALIZACE

ZLATÝ DIPLOM „93“

interiérové, prostorové a výtvarné řešení vzorkoven Skloexport a.s. Liberec

STAVBA ROKU 1995

Základní umělecká škola, Liberec

1.CENA

udělená na mezinárodním veletrhu investic Praha nejlepší realizace roku 1995, ZUŠ liberec

STAVBA ROKU 2000

objekt Termické využití odpadu, Liberec

GRAD PRIX 2004

Novostavba – čestné uznání, Dům seniorů, Liberec

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Architekt, soutěž MÚ Liberec, 1997
Kniha o Liberci, Dialog 1996
Architekt, Dlažba jako škola hrou, tematická příloha 1998
Architekt, recenze TVO Liberec, 2000
Architektura, Obchodní centrum Rybníček Liberec, ročenka 2001
Deset století architektury, ČS Televize 2,
Základní umělecká škola Liberec, 2001
Stavitel, TVO Liberec, 2001
Projekt, Dům seniorů Františkov, 2004
Architekt, Dům seniorů Františkov, 2004
Interiér, Dům seniorů Liberec, 2005
Ročenka Liberecké architektury,
Okresní správa sociálního zabezpečení, 2007
Šumná Jizera, ČS Televize 2, rodinný dům Turnov, 2008
Ročenka Liberecké architektury, Obchodní centrum Plaza, 2008
Journal Lafarge, Obchodní centrum Plaza, 2008
ARK
ing. arch. Pavel Janoušek
pomlcka velka
Tovaryšský vrch 1358/3 | Liberec 1, 460 01
+420 603 865 423 | ark@arkjanousek.cz
IČ: 12797324 | DIČ: CZ520406259 |
č.ú: 243 193 548 / 0300